Galérie

Záhrada

Jednou s predností v HOPSASA je vlastná preistranná záhrada. Má vysoký plot, takže vytvára nerušené a bezpečné prostredie pre deti a ich hru. Sú na čerstvom vzduchu, slniečku, čo podporuje ich zdravie a imunitu.

Záhrada
Záhrada
Záhrada
Záhrada
Záhrada
Záhrada
Záhrada
Záhrada
Záhrada
Záhrada
Záhrada
Záhrada
Záhrada

Zoznam galérií