Cenník

Ponúkame vám

 • celodenná starostlivosť od 07:00 do 17:00 5 x týždenne 400 EUR / mesačne
  plus strava 4,50 EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene ovocie a pitie na celý deň
 • celodenná starostlivosť od 07:00 do 17:00 4 x týždenne 380 EUR / mesačne
  plus strava 4,50 EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene ovocie a pitie na celý deň
 • celodenná starostlivosť od 07:00 do 17:00 3 x týždenne 360 EUR / mesačne
  plus strava 4,50 EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene ovocie a pitie na celý deň
 • poldenná starostlivosť od 07:00 do 12:00 5 x týždenne 360 EUR / mesačne
  plus strava 3,50 EUR -zahŕňa desiatu, obed, neobmedzene ovocie a pitie počas pobytu

 • krúžky - Tvorivý čas v Hopsasa, divadelné predstavenia, prírodovedný krúžok v budove škôlky a mimo nej. Tematické výlety a spoločné akcie s rodičmi sú takisto súčasťou základného poplatku. Iné aktivity väčšieho rozsahu sa hradia podľa dohody s rodičmi.

Tešíme sa na Vaše deti a spoluprácu s vami.

Kedykoľvek nás môžete jednoducho kontaktovať.

Cenník