Aktivity

V materskej škôlke HOPSASA sú pre deti pripravené rôzne aktivity, zábava, šport, tvorivé hry, pri ktorých rozvíjame spoločne fantáziu a predstavivosť detí.

Úzka spolupráca s rodičmi - každodenne informujeme rodičov o priebehu dňa.

Aj týmto aktivitám sa budú vaše deti venovať:

 • Pohybová príprava - pravidelná ranná rozcvička, športové aktivity v pripravovanej telocvični, pohyb na vzduchu v záhrade.
 • Tvorivé dielne - v HOPSASA maľujeme, kreslíme, vystrihujeme, lepíme, modelujeme i pečieme :) Deti pri týchto aktivitách rozvíjajú svoju jemnú motoriku, logické i kreatívne myslenie. K dospozíciii majú 3 učebne a telocvičňu.
 • Výlety a exkurzie - výlety do prírody, ...
 • Prírodovedný kútik - deti spoznávajú rôzne rastlinky, stromy, minerály,...
 • Environmentálna výchova - deti sa učia zodpovednému správaniu k prírode, svojmu okoliu a k sebe navzájom.
 • Korčuľovanie, lyžovanie, plávanie - skvelé pohybové aktivity.
 • Kurz anglického jazyka - pre deti je oveľa jednoduchšie naučiť sa cudziemju jazyku, preto ich v tom aktívne podporujeme.

Pripravili sme aj rôzne tématické a zábavné aktivity pre deti v HOPSASA

ĎALŠIE AKTIVITY
 • výchova k zdravému spôsobu života ,
 • dopravná výchova,
 • dentálna hygiena - zdravé zúbky,
 • oslavy sviatkov - Veľká noc, Vianoce, ...
 • narodeninové oslavy,
 • povolania - navštívi nás policajt, požiarnik,...
 • výlety do prírody - opekanie, piknik

V prípade záujmu, či otázok nás kontaktujte :)