O škôlke

V HOPSASA je prosto úžasne

Nechceme aby ste svoj čas trávili čítaním dlhočizných textov prečo si máte pre vaše deti vybrať práve materskú škôlku HOPSASA, preto stručne a jasne niekoľko našich predností :)

 • Vlastná záhrada s bezpečným oplotením.
 • Celý interiér skôlky je krásne maľovaný, farebný, hravý :)
 • V škôlke je umiestnený certifikovaný prostriedok na čistenie vzduchu - zlepšuje imunitu, ničí baktérie a vírusy.
 • Vlastná telocvičňa pre deti - ak nemôžeme športovať vonku lebo je zlé počasie, športujeme vo vnútri.
 • Profesionálny prístup pedagógov.
 • Každoročne CD s fotografiami detí.
 • Kvalitná výuka anglického jazyka
 • Pestré aktivity pre deti.
 • Pracujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom . 

Organizácia dňa detí 

 • 7:00 - 8:45 WELCOME TIME - ranné tvorivé aktivity a voľné hry. Deti sa ráno stretnú, porozprávajú, zahrajú. Navodenie príjemnej atmosféry.
 • 9:00 - 9:20 MORNING EXERCISE - jednoduché cvičenia, pri ktorých sa deti pomocou anglických riekaniek rozhýbu. V zdravom tele zdravý duch.
 • 9:20 - 9:30 CONVERSATION TIME - kútik anglickej konverzácie. Hovoríme o kalendári, počasí, oblečení a iných bežných témach.
 • 9:30 - 10:00 SNACK TIME - papáme zdravú desiatu 
 • 10:00 - 10:40 - MAIN ACTIVITIES - hlavná činnosť súvisí s aktuálnou témou, rozvoj detí v rôznych oblastiach podľa týždenného rozvrhu. Hlavná činnosť môže byť nahradená alebo spojená napríklad s výletom alebo inými aktivitami v závislosti od témy, plánovaných akcií, alebo počasia či iných okolností.
 • 10:45 - 11:30 OUTDOOR TIME - pobyt na čerstvom vzduchu, zahŕňa voľné a/alebo organizované hry na dvore či vychádzku. V prípade nepriaznivého počasia môže byť nahradená hrami vnútri.
 • 11:30 - 12:15 LUNCH TIME - obedujeme
 • 12:20 - 12:40 BATHROOM TIME - deti sa umývajú a chystajú do postele. Dôraz na správne a dôkladné umývanie zúbkov, použitie wc pred spaním, učíme sa samostatne obliekať a pekne si upratovať veci.
 • 12:40 - 13:00 STORY TIME - čítame si rozprávky kým deti nezaspia.
 • 13:00 - 15:00 BED TIME - Sleep time - deti spinkajú.
 • 15:00 - 15:15 WAKE-UP TIME - deti sa zobúdzajú, obliekajú, češeme vlásky.
 • 15:15 - 15:30 TEATIME - papáme chutný olovrant. Čas olovrantu sa môže posúvať, keďže detom niekedy trvá obliekanie dlhšie, inokedy kratšie, alebo sa zobudia skôr/neskôr.
 • 15:30 - 16:00 CIRCLE TIME - rozprávame sa o zážitkoch z celého dňa, opakujeme si nové poznatky, pesničky, dokončujeme to, čo sme nestihli.
 • 16:00 - 17:00 - PLAY TIME - voľné hry