Náš plán

Krúžky v Hopsasa

Cirkusové cvičenia je krúžok pre zdravý a pestrý pohyb, pri ktorom sa deti učia spolupráci, rozvíjajú svoje zručnosti a prirodzene vnímajú a učia sa cudzí jazyk, nakoľko krúžok prebieha v anglickom jazyku. 

Každoročne pripravujeme pre deti plavecký krúžok pod vedením plaveckej akadémie. V rámci lekcií sú realizované cvičenia na nácvik plaveckých zručností – dýchanie vo vode, splývanie, ponáranie sa a orientácia vo vodnom prostredí, skoky do vody. 

Plán aktivít
Plán aktivít
Plán aktivít
Plán aktivít
Plán aktivít
Plán aktivít
Plán aktivít
Plán aktivít
Plán aktivít
Plán aktivít
Plán aktivít
Plán aktivít

Zoznam plánovaných aktivít

Napíšte nám

overovací kód